neděle 23. října 2016

Farní pouť do Slavkovic

V sobotu 22. října 2016 ráno jsme se sešli na hlavním nádraží, abychom se společně vydali na pouť do kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích na Vysočině. Cesta vlakem na Žďár rychle uběhla, mlha kolem Svratky se rozpustila a po 10. hodině jsme vystoupili v Radňovicích. 
Cestu do poutního kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích jsme ušli zakrátko a po 11. hodině jsme už slavili mši svatou s našimi otci Petrem a Zdeňkem. V kostele ve tvaru srdce nás přivítal jeden z otců pallotinů. Při mši svaté, po promluvě o fíkovníku, nám otec Petr rozdal na papíře Brány smíření s citátem o Božím milosrdenství se Starého, či Nového zákona. V malé chvilce ticha jsme se měli zamyslet a napsat osobu nám blízkou, se kterou chceme projít Bránou smíření. Takto se budeme zamýšlet i další dny. 
V poutním kostele jsou uložené i ostatky sv. Jana Pavla II., sv. Faustyny Kowalské a vedle obrazu milosrdného Ježíše je ještě relikviář s ostatky bl. P. Michaela Sopoćka. Po mši sv. jsme dostali požehnání a uctili jsme ostatky sv. Jana Pavla II. Nakonec nás pan farář seznámil s historií obrazu Božího milosrdenství a pomalu jsme směřovali zpátky na vlak. Někteří z nás se ještě zastavili na křížové cestě ve stráni nad kostelem. 
V Radňovicích, cestou zpět na vlak, jsme se ještě zastavili u lurdské jeskyně s Pannou Marií a sv. Bernadettou. Pomodlili jsme se tady desátek růžence. Odtud vede také křížová cesta nahoru do kopce. Tolik času už jsme neměli, nahoru jsme nešli, tak snad příště. Před zpáteční cestou domů, jako poděkování za vydařenou pouť, jsme se pomodlili korunku k Božímu milosrdenství.

Fotky z poutě

Další momentky z poutě

Žádné komentáře: