sobota 15. října 2016

Ohlášky 16.října 2016

Dnes je 29. neděle v mezidobí.

Děkujeme všem, kteří pomohli při úklidu kostela. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
út: Svátek sv. Lukáše, evangelisty
ne: 30. neděle v mezidobí 

Příprava na biřmování pro mládež bude v úterý 18.října 2016 po mši svaté na faře.

Příprava na biřmování pro dospělé bude ve čtvrtek 20.října 2016 po mši svaté na faře. 

Zkouška chrámového sboru bude v úterý 18. října 2016 na faře v sále. 

V sobotu 22.října 2016 zveme na Farní pouť do Slavkovic. Sraz je na nádrží ve vstibulu v 7:45. Odjedeme v 8.11 přímým vlakem do Radňovic. Mši svatou budeme slavit v 11:00 hod. Předpokládaný navrat do Brna je po 17. hodině. 

V neděli 23.října 2016 budou děti ze spolča zpívat při mši svaté v 9.30. Sejdou se v kostele s Julčou a se Slávkou v 9.15, aby se před tím rozezpívali. Po mši svaté bude spolčo pro děti

Příští neděli bude sbírka na misie.

Žádné komentáře: