sobota 1. října 2016

Ohlášky 2. října 2016

Dnes je 27. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Památka sv. Františka z Assisi
pá: Památka Panny Marie Růžencové
ne: 28. neděle v mezidobí 

Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje. Můžete si ho vzít vzadu na stolku, nebo si ho stáhnout na webových stránkách farnosti. 

Dnes večer v 18.00 bude modlitba za obnovu mariánského sloupu v Praze. 

Příprava na biřmování pro mládež bude v úterý 4.října 2016 po mši svaté na faře. 

Zkouška chrámové sboru bude v úterý 4. října 2016 na faře v sále. 

Příprava na biřmování pro dospělé bude ve čtvrtek 6.října 2016 po mši svaté na faře. 

V rámci farního projektu Zpovídat se s chutí a užitkem budeme zpovídat ve čtvrtek 6. října od 17.30 do 19.00 hod a v pátek 7. října ráno od 8.00 do 10.00 hod a večer od 17.30 do 20.00 hod.

V sobotu 8. října 2016 bude výlet starších dětí na Ekomfarmu v Jalovém dvoře. Sraz je v 10.00 hod. před budovou hlavního nádraží. Bližší info na nástěnce, ve zpravodaji u o. Petra. 

Spolčo pro děti bude v neděli 9.10. 2016. Před ním bude v 9.30 mše svatá pro rodiny s dětmi s interaktivní promluvou. Děti se mohou zapojit do čtení přímluv a přinášení obětních darů. 

V neděli 9.října 2016 v 19,45 hod. bude modlitba se zpěvy z Taizé. Modlitbu zpěvem společně doprovodí SBM - schola brněnské mládeže pod vedením Štěpána Policera. 

V sobotu 22.října 2016 zveme na Farní pouť do Slavkovic. Budeme tam mít mši svatou ve 11.00 hod. Bližší informace jsou na webu, ve zpravodaji a na nástěnce.

Žádné komentáře: