sobota 22. října 2016

Ohlášky 23. října 2016

Dnes je 30. neděle v mezidobí.

 Dnes je po mši svaté pro rodiny s dětmi spolčo pro děti.

V tomto týdnu si připomínáme:
pá: Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
ne: 31. neděle v mezidobí

Dnes je sbírka na misie. 

Příprava na biřmování pro mládež bude v úterý 25.října 2016 po mši svaté na faře. 

Zkouška chrámového sboru bude v úterý 25. října 2016 po mši svaté na faře v sále. 

Příští neděli 30.října 2016 bude dušičková pobožnost u hrobu kněží na brněnském ústředním hřbitově u kanovnických hrobů, kde odpočívají také kněží dříve sloužící v naší farnosti. Začátek je v 16.00 hod.

Ve dnech od 25. října do 8. listopadu je možno denně získat plnomocné odpustky po splnění tří obvyklých podmínek (tj. přijmout sv smíření, sv. přijímání a navštívit hřbitov s modlitbou za zemřelé).

Žádné komentáře: