sobota 29. října 2016

Ohlášky 30. října 2016

Dnes je 31. neděle v mezidobí.

 V tomto týdnu si připomínáme:
út: Slavnost všech svatých Je to doporučený svátek.
st: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
pá: Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
ne: 32. neděle v mezidobí

Dnes bude dušičková pobožnost u hrobu kněží na brněnském ústředním hřbitově u kanovnických hrobů. Začátek je v 16.00 hod. 

V neděli 6.listopadu 2016 otvíráme Bránu smíření, ke které jsme se jako farnost vydali naší farní poutí do Slavkovic. Bližší info na nástěnce a na webu farnosti. Kdo můžete, zapište, se prosíme, v kostele na stolku na služby u Brány smíření.

V rámci farního projektu Zpovídat se s chutí a užitkem nabízíme příležitost ke svátosti smíření i ve čtvrtek 3.11. a v pátek 4.11.. Časy jsou uvedeny na webu a na nástěnce. 

V úterý 1. listopadu 2016 v 18.30 na Slavnost všech svatých bude zpívat náš chrámový sbor.

Příprava na biřmování pro mládež bude v úterý 1.listopadu 2016 po mši svaté na faře. 

Ve středu 2.listopadu 2016 bude Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, při které vzpomeneme i na všechny zemřelé farníky a kněze farnosti. 

Ve dnech od 25. října do 8. listopadu je možno získat plnomocné odpustky po splnění tří obvyklých podmínek (tj. přijmout sv smíření, sv. přijímání a navštívit hřbitov s modlitbou za zemřelé). 

Ve čtvrtek 3.listopadu 2016 bude setkání pastorační rady, které zahájíme mší svatou v 18.30. 

Farní tábor příští rok bude od 5.srpna do 12.8.2017 na faře v Charvátech u Olomouce. Téma tábora a přihlášky budou k dispozici od ledna 2017. 

Prosíme o modlitbu za mládež naší farnosti a za celostástní setkání mládeže v Olomouci, které bude od 15 do 20. srpna 2017. Takovéto setkání bývá přibližně jednou za pět let. Je to jedinečná příležitost pro mládež od 14 do 30 let. Bylo by skvělé, kdyby se nám podařilo vyrazit se skupinou 10 - 15 lidí také z Křenové.

Žádné komentáře: