pátek 11. listopadu 2016

Ohlášky 13.listopadu 2016

Dnes je 33. neděle v mezidobí. 

Děkujeme všem, kteří pomohli při úklidu kostela.

V tomto týdnu si připomínáme:
čt: Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
ne: Slavnost Ježíše Krista Krále 

Dnes bude po mši svaté pro rodiny s dětmi spolčo pro děti

Bránu smíření je možné projít se svými nejbližšími až do Slavnosti Ježíše Krista Krále, tj. 20.listopadu. 

V úterý 15. listopadu 2016 bude večer po mši svaté zkouška chrámového sboru. 

V úterý 15. listopadu 2016 bude večer po mši svaté příprava na biřmování pro mládež.

V den státního svátku, v Den boje za svobodu a demokracii - ve čtvrtek 17. listopadu - bude pomocný brněnský biskup Mons. Pavel Konzbul sloužit pontifikální mši svatou na poděkování za 27 let svobody v naší zemi. 

Na vstup do nového církevního roku se můžeme připravit i trochu netradičně - noční adorací pro a za mládež farnosti, která se bude konat od pátku 25.listopadu do soboty 26.listopadu 2016. Začneme ji společnou mší svatou v 18.30 a pak bude příležitost k adoraci až do rána, kdy ji zakončíme snídaní na faře. 

Prosíme o modlitbu za mládež naší farnosti a za celostástní setkání mládeže v Olomouci, které bude od 15 do 20. srpna 2017. Bylo by skvělé, kdyby se nám podařilo vyrazit se skupinou 10 - 15 lidí také z Křenové. 

Na první neděli adventní 27.listopadu 2016 bude mimořádná farní sbírka. Na výměnu oken na faře a na topení v kostele i na faře. Za okna budeme doplácet caa. 60 000,-Kč a za topení jsme platili malé zálohy, takže nás čeká o to větší doplatek. 

Na první neděli advetní 27.listopadu 2016 bude také tučné spolčo tedy i zpívání děti při mši pro rodiny s dětmi. S Julčou a se Slávkou se děti sejdou už 9,15 v kostele u klavíru, aby se rozezpívali.

Žádné komentáře: