sobota 19. listopadu 2016

Ohlášky 20.listopadu 2016

Dnes Slavnost Ježíše Krista Krále. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
út: Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
čt: Památka sv. Ondřeje Dũng Laca, kněze a druhů, mučedníků
ne: 1.neděle adventní 

Ještě dnes je možné projít Bránu smíření se svými nejbližšími. 

Na první neděli adventní 27.listopadu 2016 bude mimořádná farní sbírka. Na výměnu oken na faře a na topení v kostele i na faře. Za okna budeme doplácet caa. 60 000,-Kč a za topení jsme platili malé zálohy, takže nás čeká o to větší doplatek. 

V úterý 22. listopadu 2016 bude večer po mši svaté příprava na biřmování pro mládež

Ve středu 23. listopadu 2016 je uzávěrka prosincového čísla farního zpravodaje. 

Ve čtvrtek 24. listopadu 2016 bude večer po mši svaté příprava na biřmování pro dospělé. 

Noční adorace pro a za mládež farnosti bude od pátku 25.listopadu do soboty 26.listopadu 2016. Začneme ji společnou mší svatou v 18.30 a pak bude příležitost k adoraci v kapli (to je místnost na opačné straně než je sakristie). Do kaple se přes noc dostane přes farní dvůr, jak je vchod do sákristie. Ráno v 6.30 bude pak příležitost k snídani na faře. 

Na první neděli advetní 27.listopadu 2016 bude také tučné spolčo tedy i zpívání děti při mši pro rodiny s dětmi. S Julčou a se Slávkou se děti sejdou už 9,15 v kostele u klavíru, aby se rozezpívali. Na začátku bohoslužby půjdou děti v průvodu s lucerničkami. 

Prosíme o modlitbu za mládež naší farnosti a za celostástní setkání mládeže v Olomouci, které bude od 15 do 20. srpna 2017. Bylo by skvělé, kdyby se nám podařilo vyrazit se skupinou 10 - 15 lidí také z Křenové. 

Do neděle 4.12. 2016 je možné se přihlásit v sakristii k odběru brožurky "Slovo na cestu". Jedná se o kapesní brožurku formátu deníčku (A6), která vychází 6 krát do roka - vždy na 2 měsíce. Obsahuje čtení, žalm a evangelium na každý den, v neděli navíc zamyšlení. předplatné na celý rok je 400,- Kč.

Příští neděli budeme při všech bohoslužbách žehnat adventní věnce.

Žádné komentáře: