sobota 26. listopadu 2016

Ohlášky 27.listopadu 2016

Dnes je 1.neděle adventní. 

Děkujeme všem, kteří si udělali čas a přišli na noční adoraci pro a za mládež farnosti, i za pěkně vyzdobenou kapli živými květinami. 

Dnes je mimořádná farní sbírka na výměnu oken na faře a na topení. 

V tomto týdnu si připomínáme:
st: Svátek sv. Ondřeje, apoštola
so: Památka sv. Františka Xaverského, kněze
ne: 2.neděle adventní. 

Dnes je po mši svaté pro rodiny s dětmi spolčo pro děti. 

V úterý 29.listopadu 2016 se po mši svaté v 19.15 sejde ekonomická rada farnosti.

V rámci farního projektu Zpovídat se s chutí a užitkem nabízíme příležitost ke svatosti smíření, tento čtvrtek od 17.30 do 19.00 hod a v pátek ráno od 8.00 do 10.00 hod a večer od 17.30 do 20.00 hod.

Příští neděli při mši svaté pro rodiny s dětmi v 9.30 poděkujeme za službu našemu dlouholetému varhaníkovi panu Josefu Veselému.

V neděli 4.prosince 2016 v 19,45 hod. bude modlitba se zpěvy z Taizé. Modlitbu zpěvem doprovodí sbor pod vedením Anny Prchalové. 

Žádné komentáře: