sobota 31. prosince 2016

Ohlášky 1.ledna 2017

Dnes je Slavnost Matky Boží Panny Marie. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
pá: Slavnost Zjevení Páně. Je to doporučený svátek.
ne: Svátek Křtu Páně. Končí doba vánoční. 

Ve středu 4. ledna 2017 bude v 9.00 hod. dopoledne na faře v sále první setkání maminek z naší farnosti. Půjde nejprve o to se sejít, dát si čaj a kávu a trochu se popovídat. Děti si zatím budou moct hrát. 

V rámci farního projektu Zpovídat se s chutí a užitkem nabízíme příležitost ke svátosti smíření, tento čtvrtek od 17.30 do 19.00 hod a v pátek ráno od 8.00 do 10.00 hod a večer od 17.30 do 19.00 hod.

Na Slavnost Zjevení Páně 6. ledna 2017 zazpívá při mši svaté v 18.30 náš chrámový sbor. 

V sobotu 7. ledna 2017 budou v Černovicích chodit skauti po skupinkách jako tříkráloví koledníci. Koho nezastihnou doma a bude chtít přispět do letošní tříkrálové sbírky, bude mít příležitost i po nedělních bohoslužbách u východu z kostela. 

Příští neděli 8. ledna 2017 bude mše sv. pro rodiny s dětmi s interaktivní promluvou. Děti budou při mši sv. zpívat vánoční koledy a po ní bude tučné spolčo pro děti.

Žádné komentáře: