sobota 3. prosince 2016

Ohlášky 4. prosince 2016

Dnes je 2.neděle adventní. 

Děkujeme všem, kteří v těchto dnech pomáhají s úklidem na faře, s pohoštěním pro dělníky. Na faře jsme vyměnili 27 oken. Jsou hotové zednické práce a ještě se bude lepit parapety a malovat okolo oken. Jsme vděčni za každého pomocníka. 

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Památka sv. Mikuláše, biskupa
st: Památka sv. Ambože, biskupa a učitele církve
čt: Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu.
Je to doporučený svátek a patrocinium našeho kostela.
 Bude zpívat chrámový sbor.
ne: 3.neděle adventní 

Dnes večer bude večer bude v 19,45 Modlitba se zpěvy z Taizé. Modlitbu zpěvem doprovodí sbor pod vedením Anny Prchalové. 

V úterý 6. prosince 2016 navštíví naši farnost svatý Mikuláš. Přijde už na mši svatou v 18.30 a po ní budou děti obdarovány. Na faře potom bude nějaká hra, čaj a buchta. Animátorky opět listovaly v legendách o sv. Mikuláši a mají pro něho připravené zajímavé otázky. Uslyšíte, co jste možná ještě neslyšeli. 

V pátek 9. prosince 2016 bude večer po mši svaté pravidelný úklid kostela. Těšíme se na každého pomocníka 

V sobotu 10. prosince 2016 bude Adventní výprava pro starší děti, mladší mládež. Sraz je v 10.00 hodin u fary. Návrat je plánovaný okolo 16.00 hodiny na faru. S sebou velkou svačinu a dvě jízdenky na MHD. Těšíme se na viděnou! Další info: o. Petra tel. 604 129 189.

Příští neděli 11.prosince 2016 bude mše svatá pro rodiny s dětmi v 9.30 s interaktivní promluvou a děti budou zpívat při bohoslužbě. Po mši svaté bude tučné spolčo, tedy spolčo, na kterém se snažíme o co nejhojnější účast. Julča se Slávkou budou na děti čekat u klavíru a v 9,15 bychom rádi začali se zkoušením zpěvu. Potřebujeme seřídit ozvučení v kostele, aby děti bylo dobře slyšet. 

Příští neděli 11.12.2016 vyjde nové číslo farního zpravodaje

Ve čtvrtek 15.prosince 2016 budou v 18.30 večerní roráty s posezením na faře. 

Letos připravujeme půlnoční mši svatou pro děti, která bude v sobotu 24.prosince 2016 v 15 hodin v našem kostele. Děti budou při mši svaté zpívat vánoční koledy. Nebude chybět ani interaktivní promluva pro děti. 

Půlnoční mše svatá s našim chrámovým sborem bude potom 24.prosince 2016 ve 22 hod.

Žádné komentáře: