úterý 13. prosince 2016

Vytvořme nepřetržitý proud

V den slavnosti patrocinia našeho kostela, 8. prosince 2016, zástupci farníků poděkovali našim duchovním otcům za kněžskou službu. Současně předali obraz, který bude po celý rok připomínat nepřetržitý proud modliteb a obětí farníků za vyprošení potřebných milostí pro naše kněze i pro celou farnost. Na obrázku je ústředním motivem Panna Maria. Vedle svatostánku hoří tři svíce symbolizující naše tři kněze, které spojuje láska k Ježíši a k Panně Marii. Pod oltářem je spousta květů. Vepsáním křestního jména do květin můžete potvrdit své rozhodnutí obětovat jeden den v týdnu za kněze a farnost. Podrobnější návod je na nástěnce vedle obrázku. Modlitba za kněze a za farnost.
Momentky ze zahájení

Žádné komentáře: