sobota 25. února 2017

Ohlášky 26. února 2017

Dnes je 8. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
 st: Popeleční středa - den přísného postu
Popeleční středou začínáme přípravu na Velikonoce. Je to den přísného postu (půst od masa od 14-ti let a půst újmy 18 - 60-ti let).
ne: 1.neděle postní 

Dnes je sbírka Haléř sv. Petra.

Zpovídání před 1. pátkem bude ve čtvrtek od 17.30 do 19.00 hod. a v pátek od 8.00 do 10.00 hod. s adorací a večer od 17.30 do 20.00 hod. a po mši svaté adorace.

Křížová cesta bude ve středu 1.3.2017 po mši svaté večer a v neděli 5.3.2017 po mši svaté večer.

V neděli 12.března 2017 vyjde nové číslo farního zpravodaje. Uzávěrka je ve čtvrtek 2.března 2017.

Setkání maminek z naší farnosti bude ve středu 1. března 2017 v 9 hodin na faře v sále. 

Setkání ekonomické rady farnosti bude ve čtvrtek 2.března 2017 v 19.15 na faře. 

Příští sobotu 4. března 2017 zveme na postní duchovní obnovu od 10 hodin v našem kostele, více info na webu a na nástěnce.

Modlitba za obnovu mariánského sloupu v Praze bude v sobotu 4.března 2017 v 18.00 hod. 

Příští neděli 5. března 2017 bude mše svatá pro rodiny s dětmi a po ní tučné spolčo pro děti

Mise Tacepo, to je téma farního tábora pro děti v Charvátech u Olomouce. Bližší info a přihlášky jsou vzadu na stolku, na webu a u o. Petra a Zdislavy Sychrové. 

Prosíme o modlitbu za mládež naší farnosti a za celostátní setkání mládeže v Olomouci.

Žádné komentáře: