sobota 4. února 2017

Ohlášky 5. února 2017

Dnes je 5. neděle v mezidobí. 

Děkujeme všem, kteří pomohli s úklidem stromků a Betléma. 

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
st: nez. památka sv. Josefiny Bakhity, panny
pá: Památka sv. Scholastiky, panny
ne: 6.neděle v mezidobí 

Dnes večer 5.února 2017 bude v 19,45 hod. modlitba se zpěvy z Taizé. Modlitbu zpěvem doprovodí Chrámové Pomocné Těleso - ChraPoT - pod vedením Petra Šplíchala. 

Setkání maminek z naší farnosti bude ve středu 8. února 2017 v 9 hodin na faře v sále. 

V pátek 10.února 2017 bude pravidelný úklid kostela. Budeme vděčni za každého pomocníka. 

Příští neděli 12. února 2017 bude mše svatá pro rodiny s dětmi v 9.30 s interaktivní promluvou a děti budou zpívat při bohoslužbě. Po mši svaté bude tučné spolčo, tedy spolčo, na kterém se snažíme o co nejhojnější účast. Julča se Slávkou budou na děti čekat u klavíru a v 9,15 bychom rádi začali se zkoušením zpěvu. 

V neděli 19.února 2017 budeme při mši svaté v 9.30 udělovat pomazání nemocných. Zájemce o přijetí této svátosti prosíme, aby se napsali na lístek na stolku v kostele. 

O letních prázdninách připravujeme farní tábor pro děti v Charvátech u Olomouce od 5.8. do 12.8.2017. Bližší informace, téma tábora a přihlášky budou k dispozici v polovině února. 

Prosíme o modlitbu za mládež naší farnosti a za celostátní setkání mládeže v Olomouci, které bude od 15 do 20. srpna 2017. Bylo by skvělé, kdyby se nám podařilo vyrazit se skupinou 10 - 15 lidí také z Křenové.

Žádné komentáře: