čtvrtek 23. března 2017

Ohlášky 26. března 2017

Dnes je 4. neděle postní. 

V tomto týdnu si připomínáme:
ne: 5.neděle postní 

Příští neděli 2. dubna 2017 bude tučné spolčo pro děti. Děti se sejdou s Julčou a se Slávkou v 9.15 u klavíru a budou zpívat i při mši pro rodiny s dětmi. 

Křížová cesta bude v neděli a v pátek po večerní mši svaté. 

Ve čtvrtek 30.března 2017 bude od 19.15 setkání pastorační rady farnosti na faře. 

Farní tábor pro děti: Mise Tacepo bude v Charvátech u Olomouce. Bližší info a přihlášky jsou vzadu na stolku, na webu a u o. Petra nebo Zdislavy Sychrové.

Žádné komentáře: