sobota 11. března 2017

Ohlášky 12. března 2017

Dnes je 2. neděle postní. 

Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Výroční den zvolení papeže Františka
ne: 3.neděle postní 

Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje. 

Od pátku 24. března do neděle 26. března 2017 zveme mládež caa. 14 let na víkend pro mládež z naší farnosti, který se bude konat v Čučicích. Nebudou chybět hry, zajímavý film a také výlet do okolí. Bližší info a přihlásit se můžete u o. Petra. 

Na neděli 19.3.2017 vyhlašujeme mimořádnou sbírku na dorovnání rozpočtu naší farnosti po úhradě faktury za plyn ve výši 150.000 Kč a zálohy na plyn ve výši 50.000 Kč na topení v kostele. 

Křížová cesta bude dnes večer po mši svaté v 18.30 a v pátek po mši svaté večer. Zájemci o čtení jednotlivých zastavení se mohou hlásit v sákristii. 

Setkání maminek z naší farnosti bude ve středu 15. března 2017 v 9 hodin na faře v sále. 

Setkání pastorační rady farnosti bude ve čtvrtek 30.března 2017 v caa. 19.15 na faře. 

Mise Tacepo, to je téma farního tábora pro děti v Charvátech u Olomouce. Bližší info a přihlášky jsou vzadu na stolku, na webu a u o. Petra nebo Zdislavy Sychrové.

Žádné komentáře: