sobota 18. března 2017

Ohlášky 19. března 2017

Dnes je 3. neděle postní. 

Dnes je mimořádná sbírka na pokrytí nákladů na topení. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. 
Je to doporučený svátek.
so: Slavnost Zvěstování Páně
ne: 4.neděle postní 

Křížová cesta bude dnes večer po mši svaté v 18.30 a v pátek po mši svaté večer. Zapisovat na křížovou cestu se můžete v sákristii. 

Zítra v pondělí 20. března 2017 na Slavnost sv. Josefa bude mše svatá ráno v 6.00 hod. a mimořádně i večer v 18.30. Při večerní mši svaté bude zpívat chrámový sbor. 

Od pátku 24. března do neděle 26. března 2017 zveme mládež caa. 14 let na víkend pro mládež z naší farnosti, který se bude konat v Čučicích. Nebudou chybět hry, zajímavý film a také výlet do okolí. Bližší info a přihlásit se můžete u o. Petra. 

V sobotu 25. března 2017 na Slavnost Zvěstování Páně bude mše svatá i mimořádně v 8.00 hod. a večer v 18.30. Mše svatá bude i v léčebně ve 14.20. 

Ve čtvrtek 30.března 2017 bude od 19.15 setkání pastorační rady farnosti na faře. 

Farní tábor pro děti: Mise Tacepo bude v Charvátech u Olomouce. Bližší info a přihlášky jsou vzadu na stolku, na webu a u o. Petra nebo Zdislavy Sychrové.

Žádné komentáře: