sobota 4. března 2017

Ohlášky 5. března 2017

Dnes je 1. neděle postní. 

V tomto týdnu si připomínáme:
ne: 2.neděle postní 

Dnes bude po mši svaté pro rodiny s dětmi tučné spolčo pro děti, tedy spolčo, na kterém se snažíme o co nejhojnější účast. 

Křížová cesta bude ve středu 8.3.2017 po mši svaté večer a v neděli 12.3.2017 po mši svaté večer. Kdo by chtěl křížovou cestu číst, může se zapsat v sákristii. 

V pátek 10. března 2017 jsme po mši svaté večer zváni na rande prachovky se smetákem neboli pravidelný úklid kostela. Budeme vděčni za každého pomocníka. 

Příští neděli 12.března 2017 vyjde nové číslo farního zpravodaje. 

Setkání maminek z naší farnosti bude ve středu 8. března 2017 v 9 hodin na faře v sále. 

Setkání pastorační rady farnosti bude ve čtvrtek 30.března 2017 v caa. 19.15 na faře. 

Mise Tacepo, to je téma farního tábora pro děti v Charvátech u Olomouce. Bližší info a přihlášky jsou vzadu na stolku, na webu a u o. Petra nebo Zdislavy Sychrové. 

Prosíme o modlitbu za mládež naší farnosti a za celostátní setkání mládeže v Olomouci. 

Na neděli 19.3.2017 vyhlašujeme mimořádnou sbírku na dorovnání rozpočtu naší farnosti po úhradě faktury za plyn ve výši 150.000 Kč a zálohy na plyn ve výši 50.000 Kč na topení v kostele.

Žádné komentáře: