sobota 4. března 2017

Pravidelné čtení Bible

  "Držíte v ruce něco božského - knihu jako oheň! Knihu, skrze niž mluví Bůh. Bible není od toho, aby se postavila na polici, ale abyste si ji vzali a často si v ní četli. Každý den, sami nebo společně... Chcete mi udělat radost? Čtěte Bibli!", říká papež František. 
  Po dvouletém projektu "Vezmi a čti celou Bibli" si kladu otázku, co lidé v naší farnosti potřebují. Bylo jich pár, které se do projektu zapojili a Bibli přečetli - přelouskali. Měl jsem z nich opravdu radost. Ukázali nám, že to jde Bibli přečíst - prolistovat. Možná by stálo za to ve čtení Bible nějak pokračovat. Bible není knihou, kterou bychom jednou přečetli (i opravdu celou) a mohli bychom ji postavit do police. Udělal jsem už i dobrou zkušenost se čtením jednotlivých biblických knih ve skupinkách zájemců o biřmování a o křest, kde se nám během roku podařilo přečíst celé Skutky apoštolů, Matoušovo evangelium nebo teď dočítáme krásnou knihu Sírachovec, kterou teda čteme už dva roky, ale má taky přes 50 kapitol. Zdá se mi, že najít nějakou biblickou skupinku, kde se text rozebírá, není až zas takový problém, těch je jako hub po dešti. Najít, ale skupinku, kde se Bible prostě čte, už tak snadné není. 
   Kladu si otázku, zda by nestálo za to začít v naší farnosti s pravidelným čtením Bible. Mohli bychom začít s jednou biblickou knihou, dát si třeba 3 kapitoly na týden, 12 na měsíc a za tři měsíce bychom mohli mít přečtenou a podtrhanou jednu biblickou knihu. Zapojit by se mohl kdokoliv a kdykoliv. Třeba i někdo z biřmovaných, kdo už si nějakou knihu přečetl a chtěl by si tímto způsobem přečíst další. Byl by o něco takového zájem? 
   Možná bychom mohli začít někdy v září takovou duchovní obnovou pro farnost, na kterou bych se pokusil pozvat P. Petra Chalupu, ředitele českého katolického biblického díla s jeho týmem. Myslím, že by to mohl být takový dobrý start. 
o. Petr Polívka

Žádné komentáře: