čtvrtek 13. dubna 2017

Křížová cesta - živé sochy

Krásnou jarní neděli 9. dubna jsme zakončili křížovou cestou po večerní mši svaté. Nebyla to ovšem křížová cesta, na kterou jsme zvyklí, protože jsme za pomoci organizátorky Slávky a mládeže z farnosti měli možnost před oltářem vytvořit živé sochy, znázorňující jednotlivá zastavení. Mohli jsme se tedy těšit ze soch představujících například Ježíše, kříž, Ježíšovu matku, plačící ženy, Šimona, vojáky a spoustu dalších postav. Také díky otci Petrovi jsme všechna zastavení spolu se čtením prožili v krásném duchu blížících se Velikonoc.
Anna Grézlová
Na živé sochy se může podívat zde.

Žádné komentáře: