sobota 15. dubna 2017

Ohlášky 16. dubna 2017

Dnes je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. 

 Děkujeme všem, kteří pomohli s přípravou a prožití velikonočních svátků v naší farnosti: chrámovému sboru, varhaníkům, kostelníkům, ministrantům, lektorům, všem kteří pomohli s květinovou výzdobu, s oltářními plátny, rouchy. 

Dnes při všech bohoslužbách žehnáme velikonoční pokrmy. Přineste je, prosím, dopředu před obětní stůl a na závěr ohlášek je požehnáme. 

Zítra na velikonoční pondělí bude mše svatá ráno v 8.00 hod. a večer v 18.30. 

Příští neděli bude 2. neděle velikonoční (neděle Božího milosrdenství). 

Ve středu 19. dubna 2017 bude o. Ladislav Štefek slavit mši svatou na poděkování za 20 let kněžství. Po mši svaté bude příležitost k setkání s ním na faře ve farním sálu. 

V sakristii se můžete zapisovat na čtení během doby velikonoční. 

Připravujeme nové číslo farního zpravodaje. Své příspěvky můžete posílat na adresu zpravodaj.krenova(at)gmail.com Uzávěrka čísla je ve čtvrtek 20. dubna 2017. 

Na neděli 30.4.2017 vyhlašujeme mimořádnou sbírku na opravu fasády po výměně oken na budově fary.

O letošních prázdninách připravujeme farní tábor pro děti s názvem MISE TACEPO, na které nás budou provázet tajemní pomocníci. Přihlášky i info jsou na webu, vzadu na stolku, u o Petra a u Zdislavy Sychrové. Ještě tam máme volná místa právě pro vaše děti.

Žádné komentáře: