sobota 22. dubna 2017

Ohlášky 23. dubna 2017

Dnes je 2. neděle velikonoční - neděle Božího milosrdenství. 

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Svátek sv. Marka, evangelisty
so: Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
ne: 3. neděle velikonoční 

V sakristii se můžete zapisovat na čtení během doby velikonoční. 

Příští neděli vyjde nové číslo farního zpravodaje. 

V pátek 28. dubna bude po večerní mši svaté pravidelný úklid kostela. Těšíme se na každého pomocníka.

Příští neděli bude mše svatá pro rodiny s dětmi se křtem Alexe a Elišky a po ní tučné spolčo pro děti. Děti se sejdou s Julčou a se Slávkou v 9.00 hod. u klavíru, aby se rozezpívali. 

Na neděli 30.4.2017 vyhlašujeme mimořádnou sbírku na opravu fasády po výměně oken na budově fary. 

O letošních prázdninách připravujeme farní tábor pro děti s názvem MISE TACEPO, na které nás budou provázet tajemní pomocníci. Přihlášky i info jsou na webu, vzadu na stolku, u o Petra a u Zdislavy Sychrové. Ještě tam máme volná místa právě pro vaše děti.

Žádné komentáře: