sobota 8. dubna 2017

Ohlášky 9.dubna 2017

Dnes je Květná neděle. 

 Děkujeme všem, kteří se zapojili při předvelikonočním úklidu kostela. 

Dnes bude po mši svaté pro rodiny s dětmi spolčo pro děti. 

Křížová cesta pro mládež z naší farnosti s živými sochami a krátkým zamyšlením bude dnes večer po večerní mši svaté v 18.30 (tj. caa. 19.30). 

Zpovídání před Velikonocemi bude dnes odpoledne od 17.00 hodin a v úterý a ve středu od 17.30.

V sákristii se můžete zapisovat na čtení během velikonočního třídenní i celé doby velikonoční. 

Nácvik ministrantů pro velikonoční třídení bude v pátek ve 14.00 hod. a v sobotu v 9.00 hod. v kostele. 

Na ZELENÝ ČTVRTEK v 9.00 hod. bude v katedrále pontifikální mše sv. se svěcením olejů. Při této mši svaté obnoví zúčastnění kněží své kněžské sliby. V našem kostele bude mše sv. na památku poslední Večeře Páně v 18.30 hod.

Po mši svaté jste zváni strávit chvilku v Getsemanské zahradě s našimi zájemci o biřmování. Příležitost k modlitbě bude do 21.00 hodin. Na VELKÝ PÁTEK je památka obětní smrti Ježíše Krista za lidstvo. Velkopáteční obřady začnou v 15.00 hod. Velký pátek je dnem přísného postu. (Přísný půst zahrnuje půst újmy a půst od masitých pokrmů. Při půstu újmy je dovoleno se najít jen jednou za den dosyta a dvakrát méně než jindy. Půst újmy zavazuje katolíky od 18 do dovršených 59 let. Nemoc o půstu újmy osvobozuje. Půst zdrženlivosti od masitých pokrmů zavazuje katolíky od 14 let.) 

Na BÍLOU SOBOTU začínají obřady velikonoční vigilie ve 20 hod. svěcením ohně a velikonoční svíce. Při vhodném počasí se shromáždíme na nádvoří před bočním vchodem. 

Ne: Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ. Mše sv. budou podle běžného nedělního pořádku. Při všech mších sv. se budou žehnat pokrmy. 

I o letošních prázdninách připravujeme farní tábor s názvem MISE TACEPO, na které nás budou provázet tajemní pomocníci. Pokud chcete mít jistotu, že vaše děti budou moct jet, odevzdejte přihlášky, co nejdříve. Bližší info na webu, na stolku vzadu v kostele, na nástěnce, u o. Petra a u Zdislavy Sychrové.

Žádné komentáře: