úterý 18. dubna 2017

Pašijová neděle s dětmi

Na Květnou neděli jsme se s dětmi sešli dříve přede mší, abychom se připravili na čtení pašijí. Děti měly rozdělené role již z náboženství a doma s rodiči pilně trénovaly. Byly nadšené, že mají tak velký úkol a chopily se ho s odvahou. Pašije se povedly, přestože byly v podání malých a ne příliš zkušených čtenářů. Do příště máme jistě co zlepšovat, ale pašijové volání "ukřižuj" nebylo v kostele snad nikdy halasnější. 
Spolčo jsme měli speciální - hráli jsme různé hry s dramatickým zaměřením. Už modlitba probíhala jinak. Vytvořili jsme kruh tím, že jsme vždy dávali ruku na rameno kamarádovi a prosili jsme za něj. Děti se také mohly projít po molu nálad, kde předváděly nejrůznější situace a emoce. Dále jsme hráli divadelní asociace, takže jsme si mohli vyzkoušet jak umíme improvizovat a být v roli zvířátka, nábytku či něčeho abstraktního.

Žádné komentáře: