sobota 22. dubna 2017

Poděkování za 20 let kněžství

Ve středu 19. dubna 2017 uplynulo 20 let, kdy otec Ladislav Štefek přijal kněžské svěcení. Večerní bohoslužbu sloužil otec Ladislav společně se spolubratry z schoenstattské rodiny i se svým rodným bratrem Antonínem - také knězem, rektorem olomouckého semináře. Náš jubilant byl mile překvapen, když v lavici uviděl také ostatní sourozence i s rodinami. Vřelá atmosféra nás všechny spojila. Mše sv. pokračovala. 
 Evangelium bylo o dvou učednících, kteří na cestě do Emauz potkali Ježíše. Tuto příhodu nám otec Ladislav při promluvě přiblížil. Často Ježíše vedle sebe hned nepoznáme, On se nám nevnucuje, čeká, až my ho pozveme. Pak nás dokonale obdaruje. Dva učedníci mohou také znázorňovat manžele, kteří jdou společně a do svého života mají pozvat Ježíše. Na závěr mše dostal o. Ladislav od farníků kytici s gratulací, s poděkováním za srdce otevřené Boží lásce a přáním vyprosit mu potřebné dary Ducha svatého. 
Přesunuli jsme se do farního sálu. Po přípitku nám otec Ladislav prozradil některé zajímavosti ze svého života. Pochází z Příbora, má čtyři sourozence. Jeden jeho bratr je také knězem. Bydleli naproti kostela. Býval velmi nesmělý. Myšlenka stát se knězem ho napadla v devíti letech, přesně 2.8.1967, když ho místní farář pozval ministrovat. Od té doby chodil denně na mši sv. Silné volání ke kněžství pocítil na VŠ chemicko-technologické, ale měl ji napřed dokončit. V době totality nemohl jít do semináře. Pracoval jako analytik kovů a práce ho bavila. Chtěl začít studovat tajně, ale zjistil, že nedokáže dělat nic polovičatě. Nešlo pracovat a studovat jen z půli. Po roce studia nechal a raději čekal devět let, než mohl do semináře normálně nastoupit. Byl vysvěcen 19. dubna 1997 v Brně. 
Co víc dodat? Děkujme společně Bohu, že nám poslal do farnosti tohoto kněze a vyprošujme mu vše potřebné.
Terezie Široká

Žádné komentáře: