sobota 1. dubna 2017

Víkend v Čučicích

  V pátek 24. března jsme s o. Petrem a mládeží z naší farnosti jeli na víkend do Čučic. Po příjezdu na faru jsme se seznámili s vybavením fary a náš kuchař František začal vařit večeři. Večeře všem chutnala. Po večeři jsme hráli seznamovací hry, aby jsme se o sobě dozvěděli něco nového . Nakonec jsme si poslechli příběh o svatém Kryštofovi a po modlitbě jsme šli spát.

Druhý den ráno se k nám připojila Anežka s Majdou a mezitím, co František smažil řízky na oběd jsme hráli další hry. Nejvíce nás všechny zaujala hra "státy", u které jsme se na chvíli stali politiky a rozhodovali co bude v našem státě zakázané a co naopak povolené. Jakmile byl oběd hotový, museli jsme se rychle najíst a vyrazit na výlet, abychom se nevraceli za tmy. Lesní stezka nás zavedla na vyhlídku, ze které byl nádherný výhled. Odtud jsme pokračovali až na zříceninu hradu Levnov, na které jsme měli krásnou mši svatou s výhledem. Po mši jsme chvíli lezli po skalách a pomalu se vraceli zpět na faru. Po večeři jsme se společně dívali na film The Kid. Po skončení filmu jsme už šli spát, protože jsme byli po výletě všichni unavení.
  V neděli ráno jsme si poslechli příběh o králi a pastýři a zamysleli se nad otázkou: Jak vypadá Bůh? Před obědem jsme šli na mši svatou do místního kostela. Po mši jsme se naobědvali a uklízeli celou faru před odjezdem domů. Jakmile jsme všechno uklidili a umyli, zkrátili jsme si čekání před odchodem na zastávku střelbou z luku. Dále už následovala jen cesta do zpět Brna.
Jonáš Buchta

Žádné komentáře: