sobota 22. dubna 2017

VÝZNAM CSM V OLOMOUCI PRO FARNÍ MLÁDEŽ

O letošních prázdninách se mimo jiné chystáme od 15. do 20. srpna 2017 na Celostátní setkání mládeže v Olomouci, na které věříme, že pojede i 10 až 15 mladých lidí z naší farnosti. Zeptali jsme se proto naší animátorky Zdislavy Sychrové, co od setkání očekává a jaký význam by mohlo mít pro naši mládež. 

1. Proč si myslíš, že by mladí lidé z naší farnosti měli jet na CSM v Olomouci? 
Myslím si, že každý mladý katolík by se měl zúčastnit alespoň jednoho většího setkání mládeže. Je to úplně jiný zážitek než se jen každou neděli setkávat s pár kamarády v kostele. Duchovní život dostane nový rozměr, získáte nadšení… Ze setkání si odnesete nejen povzbuzení a zápal pro víru ale také nová kamarádství. Můžete navázat konkrétní kamarádství, ale také všeobecně se všemi - můžete zakusit, jaké to je chválit Pána spolu s tisíci dalšími. Na setkání bude úžasné společenství mládeže, na které budete vzpomínat celý život. To, co tam, nezažijete nikde jinde a setkání mládeže v ČR bývá jen každých 5 let, takže se nebojte a jeďte!

2. Jaký může mít vliv účast na CSM na život mládeže v naší farnosti? 
Vliv to má určitě pozitivní. Za prvé vliv individuální. Setkání působí na každého zvlášť, na jeho nitro. V člověku to posílí víru nebo dá vzrůst semínku víry, které bylo v jedinci hluboko zakořeněno. Z toho plyne druhý vliv: na farnost a veškerý život kolem. Člověk, který se v srdci osobně setká s Ježíšem, touží šířit toto světlo dál, touží být aktivní, dělat něco pro Krista. 

3. Jak by podle Tebe mohlo CSM pomoci ke stmelování farní mládeže, která je roztroušená na nedělních bohoslužbách? 
Mládež na setkání spolu zažije něco nevšedního a společné zážitky stmelují. Myslím, že po takové společné akci, jako je CSM, se budeme víc znát a budeme tvořit ve farnosti takové malé společenství mladých.

Děkujeme za rozhovor.
o. Petr Polívka

Žádné komentáře: