sobota 6. května 2017

Noční adorace mládeže - bližší info

Z pátku 12.5. na sobotu 13.5.2017 se bude v naší farnosti konat noční adorace mládeže, kterou zahájíme mši svatou v 18.30 a po ní bude následovat krátké svědectví o Krakově od naší animátorky Zdislavy Sychrové, po kterém se mládež přesune na faru, kde bude mít společnou večeři, hry a další zajímavý program. Od 19.30 do 23.30 bude příležitost pro soukromou adoraci pro rodiče, babičky a dědečky a ostatní farníky v kostele, od 23.30 bude adorovat mládež naší farnosti až do rána, kdy zakončíme v 7.00 hod. svátostným požehnáním a společnou snídaní. Bližší info u o. Petra a u našich animátorek Julči a Slávky.

Žádné komentáře: