neděle 21. května 2017

Obnova svatého přijímání

Milí farníci! Blíží se první svaté přijímání našich dětí. Jde většinou o děti, které znáte ze spolča, z bohoslužeb pro rodiny s dětmi i z našich farních táborů. Věřím, že to bude veliký den nejen pro tyto děti a jejich rodiny, ale pro celou naši farnost.
Můžeme si i položit otázky: Jak to bylo v den mého prvního svatého přijímání? Jak prožívám svaté přijímání dnes? Co to pro mě znamená, že mohu jíst z jednoho chleba a pít z jednoho kalicha? Vážím si toho? Je pro mě svaté přijímání i posilou v mých každodenních zápasech a při řešení složitých životních situací?
Možná se někdy i přistihneme, že si svatého přijímání až zas tak moc nevážíme a že pro nás není úplně tím, čím by mohlo být. Nemohlo by být letos první svaté přijímání těchto dětí i obnovou svatého přijímání celé farnosti? 
Takovou pro mě silnou chvílí je už příprava na mši svatou, kdy mohu vstoupit do kostela a vložit ještě neproměněnou hostii na patenu. Tím tam dávám sám sebe, i všechny své blízké, a někdy i ty, se kterými zrovna nejsem moc za dobře. Proč? Dávám to Pánu, aby to On při obětování proměnil a ve svatém přijímání to z jeho rukou přijímám zase zpátky. Přijímám sebe i ty druhé, přijímám Ježíše do svého nitra a chci, aby On byl s námi a s Ním i pokoj a radost mezi námi. 
Vezměte to ode mě jako pozvání zapojit se a vkládat sám sebe na patenu a uvidíte zázraky. Je to dobrovolné. Ve svatostánku máme vždy dost už proměněných hostií, takže kdo si z jakýchkoliv důvodů hostii na patenu nestihne dát (nebo nebude chtít dávat), tak nemusí. Je to pouze nabídka a pozvání. Začínáme v neděli 11. června 2017 a od toho dne při všech nedělních bohoslužbách a ve všední dny při všech večerních bohoslužbách.
o. Petr Polívka

Žádné komentáře: