sobota 13. května 2017

Ohlášky 14. května 2017

Dnes je 5. neděle velikonoční. 

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
so: Památka sv. Klementa Marie Hofbauera
ne: 6. neděle velikonoční
Dnes bude po mši svaté pro rodiny s dětmi tučné spolčo pro děti (tj. spolčo na kterém se snažíme o co nejhojnější účast). 

Rande prachovky se smetákem stále pokračuje, přijdeš je podpořit? V pátek 19. května v 19.15 bude úklid kostela před svátostí biřmování. Budeme vděčni za každého pomocníka. 

Srdečně zveme všechny farníky na ekumenickou modlitbu se zpěvy z Taizé v neděli 21.května 2017 v 19,45 hod. Modlitbu zpěvem společně doprovodí BES - brněnský ekumenický sbor pod vedením Luboše Rause. 

V neděli 21. května 2017 navštíví naši farnost náš diecézní biskup Mons.Vojtěch Cikrle a bude při mši svaté v 9.30 udělovat svátost biřmování 12 našim farníkům. 

Na MISI TACEPO, neboli náš farní tábor je možné se přihlásit nejpozději do 31.května 2017 u o. Petra, nebo u Zdislavy Sychrové. Bliží info u nich nebo na webu farnosti. 

Přihlaste se na CSM mládeže v Olomouci. Stačí vyplnit elektronickou přihlášku, a dát vědět naší animátorce Zdislavě Sychrové, která bude na setkání k dispozici pro mládež z naší farnosti. Bližší info jsou u ní, u o. Petra nebo i na webu farnosti.

Celý měsíc květen se modlíme vždy po večerní mši svaté litanie k Panně Marii.

Žádné komentáře: