pátek 26. května 2017

Ohlášky 28. května 2017

Dnes je 7. neděle velikonoční. 

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Památka sv. Zdislavy
čt: Památka sv. Justina, mučedníka
so: Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
ne: Slavnost seslání Ducha svatého 

Využijte poslední příležitost přihlásit se na farní tábor Mise Tacepo do středy 31. května 2017. Prosíme i o zaplacení tábora do tohoto termínu. 

Využijte možnosti přihlásit se na CSM v Oloumoci za nižší cenu. Při přihlášení do 31.května 2017 zaplatíte za setkání 950,-Kč, během června už 1200,-Kč. Po přihlášení na setkání nezapomeňte napsat naší animátorce Zdislavě Sychrové, abychom o sobě na setkání věděli a mohli spolu třeba i něco podniknout. 

Celý měsíc květen se modlíme vždy po večerní mši svaté litanie k Panně Marii. 

Zpovídání před prvním pátek bude ve čtvrtek od 17.30 do 19.00 hodin a v pátek dopoledne od 8.00 do 10.00 hod. a večer od 17.30 do 20.00 hod. 

Adorace na první pátek bude ráno od 8.00 do 10.00 hod. a večer po mši svaté do 20.00 hod. 

Příští neděli 4. června 2017 bude předtáborové setkání. Začneme ho mší svatou pro rodiny s dětmi. Děti se sejdou s Julčou a se Slávkou v 9.00 hodin aby nacvičily písně ke mši svaté. Po ní bude setkání na faře. Bude to zároveň i poslední tučné spolčo pro děti v tomto školním roce, takže se těšíme, že se všichni uvidíme. 

Příští neděli 4. června 2017 bude sbírka na charitu ve farnostech brněnské dicecéze. 

V pátek 9. června 2017 proběhne Noc kostelů. V našem kostele bude možné navštívit komentovanou mši svatou, prohlídku kostela a varhan. Kostel bude otevřen do 22.00 hod. 

V neděli 11. června 2017 při mši svaté pro rodiny s dětmi v 9.30 půjdou děti poprvé ke svatému přijímání. Jde většinou o děti, co se účastní našich farních táborů, spolča pro děti a znáte je z bohoslužeb pro rodiny s dětmi. 

V sobotu 17. června 2017 bude opékání u ohně, které začneme společnou mší svatou v 18.30. Je to příležitost setkat se s dalšími lidmi farnosti, které vídáme při nedělních bohoslužbách, ale neznáme je třeba ani jménem. 

V uplynulém týdnu došlo v našem kostele k opětovnému ničení plakátků, brožur a obrazů. K poškozování dochází přímo v průběhu bohoslužeb a škodu působí lidé, kteří žebrají při východu z kostela. V kostele i v předsíni kostela se nežebrá a nedoporučujeme přispívat těmto lidem ani v okolí kostela. Pokud chcete těmto lidem pomoc, můžete jim pomoc třeba tím, že dáte něco do sbírky na charitu příští neděli. Prosíme, nenechávejte tyto lidi ani v kostele, ani v předsíni kostela. Pokud nebudou chtít odejít, může na ně první, kdo je tam uvidí, zavolat mětskou policii, číslo je 156.

Žádné komentáře: