sobota 6. května 2017

Ohlášky 7. května 2017

Dnes je 4. neděle velikonoční (neděle Dobrého Pastýře) 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Nez. památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí.
so: Nez. památka Panny Marie Fatimské
ne: 5. neděle velikonoční

Dnes večer bude v našem kostele od 18.00 hod socha Panny Marie Fatimské při příležitosti 100 let od fatimských zjevení. Začneme modlitbou růžence a můžeme si zde vyprosit mimořádné Boží milosti.

Zítra v pondělí 8.5. 2017 bude mše sv. ráno v 8.00 hod. 

Z pátku na sobotu 12. - 13. května 2017 bude noční adorace mládeže. Zahájíme ji mší svatou v 18.30 a po ní bude v kostele následovat krátké svědectví o Krakově od naší animátorky Zdislavy Sychrové. Po něm se mladí přesunou na faru, kde budou mít společnou večeři, hry a další zajímavý program. Babičky a dědečkové, rodiče a všichni ostatní mohou zůstat v kostele k soukromé adoraci, která bude do 23.30, kdy adoraci převezme mládež z farnosti. Během noci se budou mladí v adoraci střídat a ráno v 7.00 hod. ji zakončíme požehnáním a závěrečnou snídaní na faře. Bližší info na nástěnce, na webu, u o. Petra, u našich animátorek Julči a Slávky. 

Příští neděli 14. května 2017 budou při mši svaté pro rodiny s dětmi zpívat děti. Sejdou se v 9.00 hod. s Julčou a se Slávkou u klavíru. Po mši svaté bude tučné spolčo pro děti (tj. spolčo na kterém se snažíme o co nejhojnější účast). 

O letošních prázdninách se chystáme na MISI TACEPO. Reportérka naší farní televize TV Archa se svým týmem navštivili Charváty, dějiště letošního farního tábora. Zajímavou videopozvánku a další info najdete na webu farnosti. Informovat se a přihlášky podávat můžete u o. Petra, nebo u Zdislavy Sychrové. 

Uvažujete o CSM mládeže v Olomouci? Neváhejte a přihlaste se a abychom o sobě na setkání věděli a mohli se třeba i setkat, je dobré nejen vyplnit elektronickou přihlášku, ale i dát vědět naší animátorce Zdislavě Sychrové, která bude na setkání k dispozici pro mládež z naší farnosti. S těmi, kdo na setkání jedou a nebo o tom uvažují, že by jeli, se můžete setkat během noční adorace mládeže. Bližší info a přihláška na webu farnosti. 

V neděli 21. května 2017 navštíví naši farnost náš diecézní biskup Mons.Vojtěch Cikrle a bude při mši svaté v 9.30 udělovat svátost biřmování 12 našim farníkům.

Celý měsíc květen se modlíme vždy po večerní mši svaté litanie k Panně Marii.

Žádné komentáře: