pondělí 5. června 2017

Biřmování v naší farnosti

V neděli 21.5. 2017 u nás ve farnosti proběhlo biřmování. Svou návštěvou nás poctil i biskup Vojtěch, kterému se dostalo vřelého přivítání nejen od našich biřmovanců. Hned v úvodu byl přivítán slovy: „…už je to nějaká doba, co jste u nás byl naposledy na oficiální návštěvě, někteří si to už nepamatují a někteří si to ani pamatovat nemohou.“ Biskup Vojtěch ušetřil naše biřmovance od vyptávání a přede všemi si raději vyzpovídal otce Petra. Biřmovanců byl hojný počet a bylo hezké vidět, že o tuto svátost nestojí jen mládež, ale i dospělí lidé, kteří už mají něco za sebou.
Po slavnostní mši svaté se otec biskup sešel s biřmovanci na faře a po poledni zavítal spolu s pastorační radou a našimi kněžími do nedaleké restaurace na oběd. Všichni jsme se smáli jeho vtipům a potěšilo nás, že jsme měli možnost poznat našeho biskupa nejen jako biskupa, ale i jako normálního člověka. Biřmování dobře dopadlo, a tak už se těšíme na další a taktéž se těšíme na další návštěvu otce biskupa, která bude jistě dříve než za dvacet let. Tím, že se budeme za otce biskupa modlit ale určitě nic nezkazíme :-).
Zdislava Sychrová


Žádné komentáře: