sobota 3. června 2017

Ohlášky 4. června 2017

Dnes slavíme Slavnost Seslání Ducha svatého. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
čt: Svátek Ježíši Krista, nejvyššího a věčného kněze
ne: Slavnost Nejsvětější Trojice 

Dnes je sbírka na charitu ve farnostech brněnské dicecéze. 

Dnes je předtáborové setkání a tučné spolčo pro děti na faře v sále.

Od příští neděle si můžete na misku vložit svoji hostii, ve které můžete vložit sebe, své blízké, všechno a všechny, které berete s sebou na mši svatou a chcete, aby Pán proměnil.

V pátek 9. června 2017 proběhne Noc kostelů. V našem kostele bude možné navštívit komentovanou mši svatou, prohlídku kostela, věže a varhan. Kostel bude otevřen do 22.00 hod. 

Příští neděli 11. června 2017 při mši svaté pro rodiny s dětmi v 9.30 půjdou děti poprvé ke svatému přijímání. Jde většinou o děti, co se účastní našich farních táborů, spolča pro děti a znáte je z bohoslužeb pro rodiny s dětmi. 

Stále je ještě možné se přihlásit se na CSM v Olomouci. Po přihlášení na setkání nezapomeňte napsat naší animátorce Zdislavě Sychrové, abychom o sobě na setkání věděli a mohli spolu třeba i něco podniknout. 

V sobotu 17. června 2017 bude opékání u ohně, které začneme společnou mší svatou v 18.30. Je to příležitost setkat se s dalšími lidmi farnosti, které vídáme při nedělních bohoslužbách, ale neznáme je třeba ani jménem.

Žádné komentáře: