sobota 12. srpna 2017

Ohlášky 13.srpna 2017

Dnes je 19. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
út: Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
 Je to doporučený svátek.
ne: 20.neděle v mezidobí

V pátek 18.srpna 2017 bude úklid kostela, budeme vděčni za každého pomocníka.

Oznamujeme, že snoubenci Boleslav Bieber bydlící v Brně-Obřanech a Anežka Trmačová bydlící v Brně-Černovicích si udělí v našem kostele v sobotu 19.srpna 2017 svátost manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci. 

Při všech bohoslužbách si můžete na misku vložit svoji hostii, ve které můžete vložit sebe, své blízké, všechno a všechny, které berete s sebou na mši svatou a chcete, aby Pán proměnil.

Žádné komentáře: