sobota 9. září 2017

Ohlášky 10. září 2017

Dnes je 23. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
út: nez. Památka Jména Panny Marie
st: Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
čt: Svátek Povýšení svatého kříže
pá: Památka Panny Marie Bolestné
so: nez. Památka sv. Ludmily, mučednice
ne: 24.neděle v mezidobí 

Děti budou od dnešní neděle dostávat každou neděli nálepky s obrázky k nedělnímu evangeliu. Dnes dostanou i sešitky, do kterých si nálepky mohou lepit. 

Vyučování náboženství. První hodina bude pro děti, co do náboženství začnou chodit ve středu 13.9. v 17.30 na faře v sále a pro děti, co už do náboženství chodli ve čtvrtek 14.9. v 16.30. Prosíme o vyplnění přihlášek do 10.září 2017. 

Ve středu 20.září 2017 bude setkání pastorační rady. Začneme ho mší svatou v 18.30.

V pátek 22. září 2017 bude po večerní mši svaté pravidelný úklid kostela. Budeme vděčni za každého, kdo přijde pomoc. 

V neděli 24. září 2017 bude potáborové setkání. Děti se sejdou s Julčou a se Slávkou v 9.00 hod u klavíru k nacvičení písní ke mši svaté, pak bude první mše svaté pro rodiny s dětmi a po mši hry, fotky a krátká reportáž z tábora. Mohou se přijít podívat i děti a mládež, kteří na táboře nebyli a měli zájem o setkání. 

Při všech bohoslužbách si můžete na misku vložit svoji hostii, ve které můžete vložit sebe, své blízké, všechno a všechny, které berete s sebou na mši svatou a chcete, aby Pán proměnil. 

Pohybujete se také mezi nekřesťany? Máte mezi přáteli takové, kteří se ptají po smyslu života, hledají Boha různými cestami? Chtěli byste jim dát poznat svou víru, ale nevíte přesně jak? Pozvěte je na kurz Alfa, aby se mohli seznámit se základy praktického křesťanství a živým křesť. společenstvím. Podzimní kurz Alfa začne 5. října 2017 v 19 hodin při kostele u jezuitů. Své přátele můžete i doprovodit. Čeká Vás teplá večeře, uvítání, přednáška, káva a zákusek, a poté diskuse ve skupinkách o tématu večera.

Žádné komentáře: