sobota 30. září 2017

Ohlášky 1.října 2017

Dnes je 26. neděle v mezidobí. 

Děkujeme všem, kteří pomohli při úklidu fary. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka svatých andělů strážných
st: Památka sv. Františka z Assisi
pá: První pátek v měsíci.
Po mši svaté budou litanie a svátostné požehnání.
so: Památka Panny Marie Růžencové
ne: 27.neděle v mezidobí 

Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje. Ke k dispozici vzadu na stolku, nebo na webových stránkách farnosti. 

V úterý 3.října 2017 se sejde večer po mši svaté ekonomická rada farnosti

V pátek 6. října 2017 bude po od 17.00 do 18.00 hod. úklid sálu, kuchyňky, salónku a tolalet v přízemí fary a v kostele. 

Hledáme farníky ochotné pomoci s úklidem fary a kostela. Stále se můžete zapsat vzadu na stolku. 

Zpovídání před prvním pátek bude ve čtvrtek od 17.30 do 19.00 hodin a v pátek dopoledne od 8.00 do 10.00 hod. a večer od 17.30 do 20.00 hod. 

Adorace na první pátek bude ráno od 8.00 do 10.00 hod. a večer po mši svaté do 20.00 hod. 

Příští neděli 8.října 2017 bude spolčo pro děti. Začneme ho mší svatou v 9.30 pro rodiny s dětmi a po ní budu spolčo na faře. 

Srdečně zveme na ekumenickou modlitbu se zpěvy z Taizé v neděli 15.října 2017 v 19,45 hod. Modlitbu zpěvem doprovodí sbor dobrovolníků a ChraPoTu - pod vedením Petra Šplíchala z Brna. 

Od 5. října 2017 v 19 hodin při kostele u jezuitů začne kurz Alfa.

Žádné komentáře: