sobota 14. října 2017

Ohlášky 15. října 2017

Dnes je 28. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: nez. památka sv. Hedviky, řeholnice
út: Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
st: Svátek sv. Lukáše, evangelisty
so: nez památka Bl. Karla Rakouského
 ne: 29.neděle v mezidobí 

Příští neděli bude sbírka na misie

Dnes zveme na ekumenickou modlitbu se zpěvy z Taizé v 19,45 hod. Modlitbu zpěvem doprovodí sbor dobrovolníků a ChraPoTu - pod vedením Petra Šplíchala z Brna. 

Setkávání maminek s malými dětmi na faře probíhá i v tomto školním roce. Scházíme se každý týden ve středu v 9:30 na faře v sále, společně se modlíme, hrajeme si s dětmi a povídáme si. Zveme všechny maminky mezi nás. Více informací najdete na nástěnce. 

V pátek 20. října 2017 bude mimořádná příležitost k adoraci za průběh a výsledek voleb do parlamentu ČR. Dopoledne bude adorace od 8.00 - 10.00 hod večer po mši svaté do 20 hod. Při večerní mši svaté se budeme společně modlit za průběh a výsledek voleb do parlamentu ČR. 

Příští neděli 22.10.2017 budou děti zpívat při mši pro rodiny s dětmi a sejdou se s animátorkami v 9,15 u klavíru. Po mši svaté bude spolčo pro děti na faře. 

Hledáme farníky ochotné pomoci s úklidem fary a kostela. Stále se můžete zapsat vzadu na stolku. 

Diecézní den pro seniory bude v sobotu 21. 10. od 9.45–15.30 hod. v kostele sv. Augustina a na ZŠ Lerchova v Brně. Můžete prožít den, který vás obohatí a povzbudí. Budeme slavit mši svatou, povídat si o naší diecézi. Můžete si vyzkoušet trénink paměti, biblické tance a tance vsedě. Bližší podrobnosti na webu .

Žádné komentáře: