sobota 28. října 2017

Ohlášky 29.října 2017

Dnes je 30. neděle v mezidobí. 

Děkujeme všem, kteří pomohli při úklidu kostela a fary. 

V tomto týdnu si připomínáme:
st: Slavnost všech svatých
 Je to doporučený svátek.
čt: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
pá: První pátek v měsíci.
so: Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
 ne: 31.neděle v mezidobí 

V úterý 31. října 2017 bude v 17.00 hod. setkání ekonomické rady farnosti

V středu, ve čtvrtek a v pátek budeme zpovídat vždy od 17.30. V pátek ještě navíc dopoledne od 8.00 do 10.00 hod. Je jednak první pátek a jednak dušičky, pro které je možné získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek: návštěva hřbitova, modlitba za zemřelé, svátost smíření, sv. přijímání a modlitba na úmysl svatého Otce. 

V pátek 3. listopadu 2017 bude také příležitost k adoraci ráno od 8.00 do 10.00 hod. a večer po mši svaté, kdy budou litanie, zásvětná modlitba a adorace do 20.00 hod. 

Příští neděli 5 .listopadu 2017 bude v 9.30 mše svatá pro rodiny a spolčo pro děti

Víkedovka pro farní mládež od 13 let bude od pátku 10. listopadu do neděle 12.listopadu 2017 v Opatově u Třebíče. Bližší info na nástěnce a přihlášky u o. Petra. 

Spolčo výlet pro děti bude v sobotu 25.listopadu 2017. Sraz bude v 8.30 v budově hl. nádraží. Vlakem pojedeme do České u Brna a odtud půjdeme asi 7 km pěšky do Vranova. Budeme hrát hry a setkáme se sv. Kateřinou. V kostele na Vranově budeme mít mši svatou a zpátky se budeme vracet ausobusem ke kostelu před 17.hod. Bližší info na nástěnce. 

Otec biskup Vojtěch děkuje všem diezézanům za iniciativní přístup ke spolupráci na péči o „vinici naší diecéze“, k níž vyzval v neděli 24. září při sbírce na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze a také všem, kteří přijali pozvání do velké rodiny malých dárců a staly se donátory.

Žádné komentáře: