sobota 2. prosince 2017

Jak vznikla křížová cesta v kapli Sv. kříže v psychiatrické nemocnici

  V březnu roku 2017 se žehnala křížová cesta v nemocniční kapli na Žlutém kopci. Napadlo mě, že křížová cesta, by mohla být i v kapli sv. Kříže v Psychiatrické nemocnici, kde konám službu nemocniční kaplanky. Bavily jsme se o tom s jednou paní doktorkou., která byla nadšená touto myšlenkou. Ano, řekla jsem, ale kdyby tak tu křížovou cestu mohl namalovat někdo z pacientů. Paní doktorka mi zanedlouho napsala, že takový pacient v nemocnici je. Cestou do práce se totiž setkala se svou kolegyní, lékařkou z jiného oddělení, která ji o něm pověděla. Maluje krásně, napsala mi do mailu. Brzy jsme se s panem Zdeňkem Prudíkem setkali. Přišel do kaple a souhlasil, že obrazy namaluje. Na oddělení, kde přebýval, visí plno jeho obrazů. Krajinky. Na křížovou cestu si troufá.
 Když je na světě 1. zastavení, setkáváme se s panem architektem Jiřím Šťastou z liturgické komise brněnského biskupství. Jeho souhlas znamená, že obrazy budou trvalou součástí kaple. 
Pan Prudík však brzy zjišťuje, že malovat křížovou cestu není jako malovat krajiny. Najednou se jeho vlastní život dotýká života toho, kterého maluje. Ježíše, který nese kříž. Při 7. zastavení dochází ke krizi. Vrací se mu to, co v životě sám nemůže unést a s čím se léčí. Říká: spadnout jednou, to se může stát každému. Ale podruhé? To už je horší. Přesto se, díky Bohu, podařilo panu Prudíkovi povstat. S pomocí Boží a jeho lékařky. MUDr. Šantavé, která ví, že je potřeba starat se i o duši. Ona sama nazvala jeho malbu křížové cesty výbornou terapií. Napsala: Žiji s jasným vědomím,že skutečným lékem je eucharistie a skutečným lékařem Kristus Vzkříšený,v jehož službách si přeji být,……. Pan Prudík je ve své osobní historii velmi traumatizovaný a měl velmi těžce poškozenou schopnost věřit lidem i lékařům,v období krize-u 7.zastavení by to náš terapeutický vztah neunesl,díky péči duchovní osoby bylo možné pokračovat , v Duchu svatém, v ochraně svaté Trojice,v síle Vzkříšeného Ježíše se daří pokračovat v cestě. Ráda bych zdůraznila,že v terapeutickém procesu-při tvůrčí aktivitě-malování-pan Prudík poctivě provázel Ježíše a právě v uzdravujícím působení živého Krista můžeme být uzdraveni.Děkuji Vám drs.  
Křížová cesta byla namalovaná v době od května do listopadu 2017. 
 Vernisáž a žehnání se konalo ve středu 29.11. 2017 ve 14:30 hod. Obrazy požehnal o. Petr Polívka, farář z farnosti na Křenové, do jejíž péče kaple patří.
S. Mlada Kyseláková

Žádné komentáře: