pátek 26. ledna 2018

Ohlášky 28.ledna 2018

Dnes je 4. neděle v mezidobí. 

Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela. 

V tomto týdnu si připomínáme:
st: Památka sv. Jana Boska, kněze
pá: Svátek Uvedení Páně do chrámu
so: Nez. památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
ne: 5.neděle v mezidobí 

Zpovídání před prvním pátkem bude ve čtvrtek od 17.30 do 19.00 hodin a v pátek dopoledne od 8.00 do 10.00 hod. a večer od 17.30 do 20.00 hod. 

Adorace na první pátek bude ráno od 8.00 do 10.00 hod. a večer po mši svaté do 20.00 hod. 

Modlitba za obnovu mariánského sloupu v Praze bude v sobotu 3.února 2018 v 18.00 hod. v našem kostele. 

Navazujeme na projekt „Vezmi a čti celou Bibli“ čtením a lepším porozuměním jednotlivých knih Písma svatého. Od února do května 2018 bude příležitost si znovu nebo poprvé přečíst celou starozákonní knihu Daniel. K dispozici bude tato kniha ve formátu malého sešitu A6, aby si v ní bylo možné dělat poznámky. Začínáme ve středu 7.2.2018. Doprovodné setkání čtenářů Bible bude večer v 19.15. Bližší info na webu a na nástěnkách. 

V neděli 11.února 2018 budeme při mši svaté v 9.30 udělovat pomazání nemocných

V sobotu 17.února 2018 bude postní duchovní obnova s otcem Ladislavem Štefkem. 

Manželé Fárlikovi, prosí naši farnost o modlitbu za navrácení zraku pro jejich 24 letou vnučku, a tak se prosím připojme dle svých možností, k této jich prosbě.

Žádné komentáře: