sobota 17. února 2018

Ohlášky 18. února 2018

Dnes je 1.neděle postní. 

V tomto týdnu si připomínáme:
čt: Svátek Stolce svatého apoštola Petra
ne: 2.neděle postní

Zítra tj. v pondělí 19. února 2018 je náš den vzájemných modliteb bohoslovců a naší farnosti. Je to pondělí, takže bude mimořádně mše svatá i večer v 18.30. Bližší info na webu a na nástěnce.

Ve středu 21. února 2018 bude setkání čtenářů starozákonní knihy Daniel po mši svaté večer na faře.

V pátek 23.února 2018 je den modliteb a postu za mír ve světě, který papež František stanovil na pátek po první neděli postní. Zapojte se, prosím, dle svých možností. Večerní mše svatá bude zaměřená za mír ve světě.

Příští neděli 25.února 2018 bude sbírka Haléř sv. Petra. Pomocí prostředků získaných v rámci této sbírky přispívá Svatý otec jménem celé církve ke zmírnění následků neštěstí, pomáhá obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.

V pátek 2. března 2018 bude filmový večer pro mládež, který začneme mší svatou v 18.30 a po ní bude příležitost podívat se na kvalitní film a diskutovat nad otázkami života a víry. Bližší info na nástěnce, webu a u Zdislavy Sychrové.

Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv, to je nová iniciativa nás kněží, která by měla pomoci ke sblížení farníků a kněží ve farnosti. Bližší info jsou na nástěnce a na webu.

Během celé postní doby budou křížové cesty vždy v pátek a v neděli po mši svaté večer. Kdo by si chtěl křížovou cestu připravit, můžete se napsat v sakristii.

Příští neděli vyjde nové číslo farního zpravodaje.

Žádné komentáře: