sobota 24. března 2018

Maminky ve farnosti

Již přes rok se v naší farnosti schází maminky s dětmi, aby společně sdílely radosti i starosti mateřství. Díky laskavému přijetí ze strany místních kněží a poskytnutí prostoru ve farním sále se můžeme potkávat každý týden. S dětmi zpíváme, hrajeme různé pohybové hry, které jsou spojené s recitací rytmických říkadel, malujeme, modelujeme, společně se modlíme. Nechybí ani čas pro vzájemné sdílení a malou svačinu. Do budoucna bychom chtěly naše děti více vzdělávat ve víře, např. vyprávěním o významných světcích, čtením krátkých úryvků z Písma atd. Věk dětí se pohybuje od miminek po školní věk. Byly bychom rády, kdyby zde naše děti nalezly pevná přátelství a aby z nich vyrostly osobnosti, které umí spolupracovat a vytvářet hodnoty, které budou přínosem pro farnost i celou Církev. 
Rády bychom se scházely ve větším počtu, a proto bych chtěla touto cestou oslovit všechny maminky, které hledají podobné společenství, aby přišly mezi nás. 

Kdy? Každou středu od 9:30 do 11:00 
Kde? Farní sál na faře Křenová 
Kontakt: Lenka Obrtlíková, apolenka@gmail.com, 603 351 811

Petra Krmíčková

Žádné komentáře: