pátek 23. března 2018

Ohlášky 25. března 2018

Dnes je Květná neděle. 

Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela.  

V tomto týdnu si připomínáme: 
Touto nedělí začíná Svatý týden. V pondělí, v úterý a ve středu budou mše sv. jako obvykle. 

Nácvik ministrantů pro velikonoční třídenní bude v pátek ve 14.00 hod a v sobotu v 9.00 hodin v kostele. 

Svátost smíření je možné přijmout před každou bohoslužbou a kromě toho, také dnes už od 17:00 a potom v úterý a ve středu 28. od 17:30. 

Zájemci o návštěvu nemocných před Velikonocemi se mohou přihlásit v sakristii, nebo telefonicky na faře. 

Na Zelený čtvrtek bude v 9.00 hodin v katedrále pontifikální mše sv. se svěcením olejů. Při této mši svaté obnoví zúčastnění kněží své kněžské sliby. V našem kostele bude mše sv. na památku poslední večeře Páně v 18.30 po mši sv. následuje večerní adorace do 21.00 hod. 

Na Velký pátek je památka obětní smrti Ježíše Krista za lidstvo. Velkopáteční obřady začnou v 15.00 hod. Velký pátek je dnem přísného postu. (Přísný půst zahrnuje půst újmy a půst od masitých pokrmů. Při půstu újmy je dovoleno se najíst je jednou za den dosyta a dvakrát méně než jindy. Půst újmy zavazuje katolíky od 18 do dovršených 59 let. Nemoc od půstu újmy osvobozuje. Půst zdrženlivosti od masitých pokrmů zavazuje katolíky od 14 let.) 

Na Bílou sobotu začínají obřady velikonoční vigilie ve 20.00 hod svěcením ohně a velikonoční svíce. Při vhodném počasí ae shromáždíme na nádvoří před bočním vchodem.

Na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně budou mše sv. podle běžného nedělního pořádku. Při všech mší sv. se budou světit pokrmy. Mše svatá bude také v psychiatrické nemocnici ve 14.20.

Dnes bude po mši sv. pro rodiny s dětmi spolčo pro děti

Křížové cesta bude dnes večer po mši svaté. 

Příští neděli vyjde nové číslo farního zpravodaje.

Žádné komentáře: