sobota 24. března 2018

Poslední návštěva u o. Pavla Prince

  Na svátek svatého Silvestra jsme spolu s manželkou Evou a Markem Schwarzem navštívili otce Pavla Prince v charitním domově v Moravci. Otec byl již upoutaný na vozíček, protože po nedávném pádu nemohl sám chodit. Velmi mile nás však překvapil jeho zájem o život a dění kolem něj, v naší farnosti i širší společnosti.
   První polovinu našeho setkání jsme hovořili především o jeho životě. Narodil se 27. března 1929 v Hodoníně jako syn učitele, který měl již těsně před penzí. Rodiče se spolu s osmiletým synem v roce 1937 přestěhovali do Brna, aby pro svého potomka zajistili dobré studijní zázemí. Nalezli si bydlení v činžovním domě na ul. Bayerova nedaleko Lužánek. Otec Pavel vzpomínal, jak si v parku hrával s malými německými kluky, čemuž doposud vděčil za svoji výbornou znalost němčiny. Po absolvování maturitní zkoušky na reálném gymnáziu na třídě kpt. Jaroše v roce 1948 nastoupil na lékařskou fakultu, kterou dokončil v roce 1953. Svoji specializaci v oboru pediatrie sice na nadcházející vojenské službě neuplatnil (1955 - 57), nicméně v prvním působišti v jihlavské nemocnici a dále v poliklinice v Hrotovicích již ano.
  V období pražského jara se dostal jako lékař zpět do Brna. Odpovědí na povolání ke kněžství, kterého si všiml již při své vojenské službě, byl vstup do olomouckého semináře v roce 1968. Byl vysvěcen v Olomouci na jáhna dne 11. prosince 1971 a posléze tamtéž o necelý rok později na kněze. První ustanovení směřovalo na měsíc do Rosic u Brna. Od září roku 1972 působil dalších pět let v Moravských Budějovicích a od dubna 1977 byl kooperátorem u sv. Ja kuba v B rně. Následně přišla služba kaplana a faráře v Obřanech (od r. 1980) a v Bílovicích nad Svitavou. Od října roku 2005 byl pověřen pastorací v černovické léčebně, kde vypomáhal podobně jako v našem kostele na Křenové až do svého odchodu do charitního domu v Moravci (11. června 2013).
   I zde působil jako kněz, každý den až do své smrti slavil či koncelebroval mši svatou v místní kapli a podle možností sloužil také jako zpovědník.
   Na Moravci jsem jej navštívil pouze dvakrát, vždy však vynikal již zmíněným zájmem o dění kolem sebe. Při poslední návštěvě si pamatoval již méně věcí a událostí, nicméně zájem, ten stále trval. Jedna z jeho posledních otázek by třeba také mohla naši farnost do budoucna inspirovat: ,, A co ta mládež z gymnázia na Křenové, jak je zapojena do farnosti? Chodí naproti do kostela, nebo se alespoň setkávají přes týden na faře?”
  Závěrem našeho silvestrovského setkání nám po společné modlitbě požehnal. Zemřel necelý měsíc před svými 89 narozeninami 8. března 2018 v nemocnici v Novém Městě na Moravě. Byl pohřben 15. března 2018 na Ústředním hřbitově v Brně. Kéž jeho požehnání provází celou naši farnost i nadále, nezapomínejme na něj ve svých modlitbách.
Jiří Šťasta

Žádné komentáře: