středa 4. dubna 2018

Triduum Modliteb matek v naší farnosti

Od pátku 23.3. do neděle 25.3. vždy hodinu před večerní Mší svatou se konalo v naší farnosti Triduum Modliteb matek. 
V pátek jsme se my - brněnské maminky z Hnutí Modliteb matek sešly v našem kostele. Triduum začalo vystavením Nejsvětější Svátosti oltářní a společnou modlitbou. Následně jsme rozjímaly nad čtrnácti zastaveními Křížové cesty, při kterých jsme odprošovaly za svoje hříchy, kterými jsme se provinily vůči našim dětem. 
V sobotu jsme při společných modlitbách prosily za obrácení těch, kteří ubližují nám a našim dětem. Oba dva dny našeho modlitebního setkání nás doprovázela hra na housle a klarinet. Neděle patřila chválám a díkům našemu Pánu. Setkání bylo doplněno hrou na klarinet a kytaru, při které jsme zpívaly chvalozpěvy. 
 Skupinky Modliteb matek se již rozšířily od roku 1995 do celého světa. Po celý rok se každý týden maminky schází a modlí se za své děti. Jednou za čtvrt roku se po celém světě maminky ze všech skupinek duchovně spojí ve společné modlitbě. Těšíme se na další Triduum Modliteb matek, které bude v červnu.
Bohdana Kolouchová

Žádné komentáře: