pátek 18. května 2018

Modlitba za klášter Porta coeli

Svatá Maria, naše milá paní z Porta coeli,
tento klášter byl svěřen pod tvou ochranu.
Ty jsi po staletí svým příkladem
a svými přímluvami zvala zástupy panen,
které zde svým životem v radostné důvěře oslavovaly Boha.

Pomáhej také dnes mladým dívkám
 objevovat krásu zasvěceného života.
Těm, které tvůj Syn zve,
 aby ho následovaly životem
podle evangelních rad
 a bezvýhradně se mu odevzdaly,
dávej odvahu jít za jeho hlasem.
Ať pod tvou ochranou usilují
o dokonalou lásku
 a vydávají tvému Synu svědectví
vytrvalou modlitbou a prací.

 Ty, která jsi byla s tělem i duší vzata do slávy,
buď i nám všem nebeskou branou k Ježíši,
abychom skrze něho, s ním a v něm
 vzdávali Bohu chválu.
Amen.

Žádné komentáře: