čtvrtek 28. června 2018

Přijďte na chvíli vypnout

  Na sobotu 21. července 2018 připadá adorační den naší farnosti. Proto bude od 8.30 do 18,30 hodin vystavena Nejsvětější svátost k celodenní soukromé adoraci. 
   Zveme vás všechny, abyste se během dne zastavili zde v kostele a alespoň chvíli věnovali ztišení a modlitbě před Kristem v Eucharistii. 
   Každá farnost má během roku jeden svůj den, kdy se modlí za sebe i za celou diecézi. Kdo můžete, využijme tuto nabídku a zapojme se do tohoto nepřetržitého proudu modlitby.
Adorační den začneme mší svatou v 8.00 hodin a zakončíme mší svatou v 18.30.

Žádné komentáře: