pondělí 18. června 2018

Narozeniny otce Petra

Milí farníci. 
   V sobotu 16.6. jsme se setkali v 18.30 na slavnostní mši svaté, která byla obětována za našeho milého otce Petra, který děkoval Pánu Ježíši za dar života při svém jubileu a za každého farníka. 
Byla to dojemná, požehnaná mše sv., která se nesla v křesťanském duchu. Zazněly při ní nejen krásné zpěvy chrámového sboru, ale i milá gratulace otci Petrovi za farníky od našich nejmenších a i upřímná slova od paní Majky Sychrové: Otče Petře, předstupujeme před Vás za všechny zde přítomné v kostele i za všechny Vaše farníky.... Máme nelehký úkol, vlastně tři úkoly - pogratulovat, poděkovat a popřát. 
 K Vašim 40cátým narozeninám gratulujeme s obdivem a chválou Toho, který Vás povolal. 
 Chceme Vám poděkovat. Z těch 40 let jste 5 let - tedy jednu osminu prožil s námi v naší farnosti. Nikdy nebude dost díků za všechny ty mše svaté, za krásná kázání, za svátosti smíření, za mnoho nových aktivit, které zde díky Vám vznikly( spolčo dětí, farní tábory, akce mládeže, společenství maminek s dětmi, za nezapomenutelné farní výlety a další mnohá společenství, prostě za neustálé stmelování farnosti). 
 A co popřát do dalších let? Přejeme Vám a jednomyslně vyprošujeme pevné zdraví duše i těla, další obdarování Duchem Svatým a plnou radost v Něm. Dárek za všechny předal pan kostelník Kopecký. Mši svatou jsme ukončili oblíbenou písní našeho oslavence " Rybáři lidí"a na úplný závěr bylo velmi pěkné představení dětí ze spřátelené farnosti Křenovice o Danielovi, které vedl a na kytaru doprovázel pan Pavel Šťasta. 

Po mši svaté jsme se přesunuli na farní zahradu, kde proběhl přípitek a následně posezení při opékání špekáčků a ochutnávání dalších dobrot. Otec Petr, který byl obdarován mimo jiné i návštěvou ostatků svaté Zdislavy, nám přítomným jimi požehnal a taktéž i všechny pochoutky. Setkání bylo velmi příjemné, srdečné a pevně věříme, že jsme pana faráře aspoň trošku potěšili. Hezké, pohodové léto, Boží požehnání, ochranu Panny Marie a andělů strážných na všech cestách vám všem přejí 
manželé Dohnálkovi

Žádné komentáře: