čtvrtek 7. června 2018

Ohlášky 10. června 2018

Dnes je 10. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Barnabáše, apoštola
st: Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
ne: 11. neděle v mezidobí

V úterý 12. června 2018 bude po mši svaté večer posezení chrámového sboru a varhaníků s kněžími na faře.

V sobotu 16. června 2018 bude farní oheň, který začneme mší svatou v 18.30. Špekáčky, chleba, zelenina a pití budou zajištěny.

V neděli 17.června 2018 bude poslední spolčo pro děti v tom školním roce, které začneme mší svatou v 9.30. Po ní se sejdeme před farou a půjdeme na zahradu U Sychrů, kde bodou speciální hry, čtení z Ignácova deníku a překvapení od Slávky. 

Ve čtvrtek 21. června 2018 je uzávěrka nového čísla farního zpravodaje

Ve pátek 29. června 2018 bude mimořádná sbírka na stavbu kostela na Lesné.

Žádné komentáře: