sobota 14. července 2018

Ohlášky 15. července 2018

Dnes je 15. neděle v mezidobí 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: nez. památka Panny Marie Karmelské
ne: 16. neděle v mezidobí

Přijďte na chvíli vypnout. Na sobotu 21. července 2018 připadá adorační den naší farnosti. Proto bude od 8.30 do 18,30 hodin vystavena Nejsvětější svátost k celodenní soukromé adoraci. 
 Zveme vás všechny, abyste se během dne zastavili zde v kostele a alespoň chvíli věnovali ztišení a modlitbě před Kristem v Eucharistii. 
 Každá farnost má během roku jeden svůj den, kdy se modlí za sebe i za celou diecézi. Kdo můžete, využijme tuto nabídku a zapojme se do tohoto nepřetržitého proudu modlitby. 
Adorační den začneme mší svatou mimořádně i ráno v 8.00 hodin a zakončíme mší svatou v 18.30. Zapište se, prosím, vzadu na stolku, aby kostel mohl zůstat otevřený po celý den. 

Víte, co byla Ježíšova nejčastější činnost? Navštěvoval rodiny. Přicházel do míst, kde se odehrával jejich každodenní život a přinášel tam radost a pokoj. I kněžím ve farnostech doporučuje, aby navštěvovali rodiny. Naše iniciativa Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv, k tomu může pomoci. Stačí se domluvit s kýmkoliv z nás a rádi vás individuálně navštívíme. 

Vzadu na stolku se také může připojit svým podpisem k petici na podporu manželství, kterou jednomyslně podpořili i naši biskupové. 

Ve středu 18. července 2018 se sejde po mši svaté večer ekonomická rada farnosti.

Žádné komentáře: